RSS
A A A
SmodBIP

DokumentyInformacja o wykorzystaniu informacji publicznej

Rozmiar Pliku: 651 KB

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Rozmiar Pliku: 811 KB

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Rozmiar Pliku: 111 KB

Legalizacja "samowoli budowlanej"

Rozmiar Pliku: 29 KB

Informacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu - tabela

Rozmiar Pliku: 24 KB

Oświadczenie inwestora do wniosku pozwolenia na użytkowanie - tabela

Rozmiar Pliku: 25 KB

Oświadczenie inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Rozmiar Pliku: 24 KB

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót

Rozmiar Pliku: 38 KB

Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót

Rozmiar Pliku: 49 KB

Oświadczenie kierownika budowy przed rozpoczęciem robót

Rozmiar Pliku: 52 KB

Wniosek o udostępnienie akt 2

Rozmiar Pliku: 42 KB

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 2007 1

Rozmiar Pliku: 53 KB

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem robót - zmiana 1

Rozmiar Pliku: 53 KB

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Rozmiar Pliku: 42 KB

Zawiadomienie o zmianie kierownika

Rozmiar Pliku: 37 KB

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych 2007 1

Rozmiar Pliku: 50 KB

Informacja uprawnionego geodety

Rozmiar Pliku: 46 KB


EWIDENCJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH
I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWNIKA

EWIDENCJA DRÓG

.doc    .pdf

EWIDENCJA BUDYNKÓW - uaktualniona

.doc .pdf

EWIDENCJA BUDOWLI

.doc .pdf

EWIDENCJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEWYMIENIONYCH W PAR.1 PKT 1-5 ROZPORZĄDZENIA

.doc .pdf

EWIDENCJA RUROCIĄGÓW, PRZEWODÓW, LINII I SIECI

.doc .pdf

EWIDENCJA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

.doc .pdfOpublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia: 09.11.2020
Podpisał: Beata Bot Niedźwiedzińska
Dokument z dnia: 23.11.2010
Dokument oglądany razy: 12 319