RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 28.01.2016 z powodu:
zmiana

Komunikat

28.01.2016

                                                                    Wałbrzych dn. styczeń 2016                  

                     

KOMUNIKAT
do właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych
z terenu powiatu wałbrzyskiego


W związku z możliwością wystąpienia – w okresie zimowym – niekorzystnych zmian warunków atmosferycznych powodujących potencjalne zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i bezpieczeństwa mienia zwraca się uwagę właścicielom i zarządcom, że do ich obowiązków należy zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych będących w ich zarządzie. Nie należy dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg. Zaleca się odśnieżanie dachu w razie konieczności , jak również sukcesywne usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w powiecie wałbrzyskim
Grażyna Walkowska

Opublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia: 28.01.2016

Dokument oglądany razy: 769
« inne aktualności