KOMUNIKAT dot. silnych wiatrów

13.03.2023

Szanowni Państwo,


zgodnie z prognozami zagrożeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższych
dniach, nad terenami naszego kraju mogą pojawić się gwałtowne i porywiste wiatry, którym
towarzyszyć miejscami mogą równie silne opady.
Tak niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie
dachów.
Bardzo proszę zatem, abyście wszyscy Państwo zachowali czujność i gotowość do
ewentualnej współpracy na swoich terenach.
Przypominam, że szczególnie w takim czasie, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych,
mają obowiązek, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, zapewnić,
dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia
czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub
sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem,
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub
środowiska.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych
o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z trudnej sytuacji i przepisów prawa.


                                                                                                               Dorota Cabańska
                                                                                 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Warszawa, marzec 2023 r 


Opublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 178
18.06.2024 // pinb.walbrzych.pl/BIP