RSS
A A A
SmodBIP

Dokumenty do pobrania

SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

Sprawozdanie za rok 2023

 


INFORMACJA PUBLICZNA:

Informacja o wykorzystaniu informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 


OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE (ważne od 20.09.2021):

[PB-10] Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

[PB-12] Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

[PB-15] Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

[PB-16] Zawiadomienie o zakończeniu budowy

[PB-16A] Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

[PB-17] Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

[PB-17A] Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

 


FORMULARZE ARCHIWALNE (ważne do 19.09.2021):

[PINB-01] Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

[PINB-02] Oświadczenie projektanta

[PINB-03] Oświadczenie kierownika budowy przed rozpoczęciem robót

[PINB-08] Oświadczenie inwestora do wniosku pozwolenia na użytkowanie

[PINB-10] Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót

[PINB-14] Legalizacja samowoli budowlanej

 


EWIDENCJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWNIKA

Ewidencja dróg( .doc    .pdf )

Ewidencja budynków ( .doc    .pdf )

Ewidencja budowli ( .doc   .pdf )

Ewidencja obiektów budowlanych niewymienionych w §1 pkt. 1-5 rozporządzenia ( .doc   .pdf )

Ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci ( .doc   .pdf )

Ewidencja obiektów mostowych ( .doc   .pdf )Opublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia: 15.05.2024
Podpisał: Beata Bot Niedźwiedzińska
Dokument z dnia: 23.11.2010
Dokument oglądany razy: 19 584